+31 (0)6 8160 77 19 info@mirantes.nl Lid

Jonge ouders-panel

Het WIJ panel met jonge (aanstaande) ouders raadplegen

–Inzage krijgen in bestedingen en trends in de babymarkt?
–Een specifieke vraag voorleggen aan aanstaande en jonge ouders?
–Usage & Attitude onderzoek onder jonge (aanstaande) ouders toetsen?
–Merkvoorkeuren en koopintentie van jonge (aanstaande) ouders onderzoeken?
–Producten laten testen door (aanstaande) moeders?
–Een communicatie-uiting pre-testen in uw doelgroep?

WIJ Special Media B.V. en Mirantes maken het u mogelijk om jonge (aanstaande) moeders te betrekken bij uw onderzoeksvraagstuk. WIJ Special Media (WSM) is sinds 1974 actief op de jonge oudermarkt. Met een toonaangevend mediapakket richt WSM zich op aanstaande en jonge ouders met een kind t/m 12 jaar! WSM heeft verschillende sterke printtitels, gericht op (aanstaande) jonge ouders. Het tijdschrift WIJ Jonge Ouders alleen al heeft een bereik van ruim 442.000 ouders. Het WIJ onderzoekspanel bevat zeer betrokken respondenten in de doelgroep jonge (aanstaande) ouders.

Er kan worden geselecteerd op onder meer fase zwangerschap, leeftijd moeder, leeftijd kind, gezinssamenstelling, regio.

Neem voor meer informatie over onderzoek via het WIJ Jonge ouders panel en de samenstelling van het panel contact op met Mirantes.

wijpanel_jonge_ouders_blije_doos

wij_header_small