+31 (0)6 8160 77 19 info@mirantes.nl Lid

Klantonderzoek

Klantinzicht is de basis voor klantgericht ondernemen

– Hoe tevreden zijn uw klanten?
– Wilt u klantwaarde vergroten?
– Hoe betrekt u uw leden bij uw vereniging?
– Wat is uw Net Promotor Score®?
– Hoe waarderen lezers uw artikelen?

“Het belang van Customer Insights wordt wel onderkend, maar slechts 18% van de bedrijven is daar ook daadwerkelijk gestructureerd mee bezig” – Leeflang & Verhoef

In de huidige maatschappij kan de klant beter geïnformeerd zijn, beter vergelijken, sneller kiezen en onderling converseren. Uw klant heeft de volledige controle in de wereld van vraag en aanbod. Weten wat uw klant wil en daar snel invulling aan kunnen geven met actionable insights, daar gaat het om.

klantonderzoek mirantes

 

Customer Insights, research en big data

Een scherp klantinzicht is belangrijk. Waar hebben we het dan over? Het gaat om het betrekken van data uit alle mogelijke bronnen. Naast data over demografie en transactie beschikken bedrijven over steeds meer data op het gebied van klantgedrag en vooral interactie.

Mirantes helpt u met Customer Insights:

– voor het creëren van business modellen
– voor het ontwikkelen van nieuwe diensten en producten
– voor het bepalen van klanttyperingen en klantconversaties
– voor uw marketing en communicatiestrategie
– vooral ook om de individuele klant het beste aanbod te kunnen doen
– realtime.

Niet zomaar informatie analyseren, maar altijd vooraf bepalen wat je wilt (weten) en waarvoor. Het uiteindelijke doel is het maximaliseren van de klantwaarde voor uw organisatie en de waarde voor uw klant.

Actionable insights

Desk research
Data collectie
Data analyse
Onderzoek
Consumer Insights
Klantwaarde vergroten