+31 (0)6 8160 77 19 info@mirantes.nl Lid

Klantenaudit reïntegratie

Klantenaudit

Heeft uw reïntegratiebureau een klantenaudit of klanttevredenheidsonderzoek nodig in het kader van de kwaliteitseisen van UWV?

Mirantes kan dit  als MOA aangesloten onderzoeksbureau voor u verzorgen. Wij interviewen uw klanten desgewenst telefonisch dan wel face-to-face om de kwaliteitsaspecten van uw dienstverlening te toetsen. Hierbij maken we gebruik van de semigestructureerde vragenlijst van UWV. Tevens helpen we u bij de selectie en benadering van klanten en dragen we zorg voor de spreiding van klanten over wajong versus andere uitkeringen, eventuele andere vestigingen van uw bedrijf, type contracten (indien van toepassing).

Vele factoren hebben invloed op de klanttevredenheid en loyaliteit van uw klanten. De verslaglegging is doeltreffend, voldoet aan de gestelde eisen en is (niet onbelangrijk) betaalbaar.

Eisen UWV uitvoering Klanttevredenheidsonderzoek

Eisen van UWV aan klanttevredenheidsonderzoek

Eisen UWV uitvoering Klantenaudit

Eisen van UWV aan klantenaudit