+31 (0)6 8160 77 19 info@mirantes.nl Lid

“Klagen over vliegtuigherrie heeft geen zin”

“Klagen over vliegtuigherrie heeft geen zin”
2
sep

Klagen over vliegtuigherrie heeft geen zin. Er wordt immers niets met die klachten gedaan.

Dat meent 50,4 procent van de lezers van de regionale dagbladen die hebben meegedaan met het Schipholonderzoek via Regiopeil (panelleden woonachtig in de regio’s van de regionale dagbladen van Holland Media Combinatie).

Verslaggever – Frans van den Berg, Holland Media Combinatie

Van de deelnemers zegt een derde nooit last te hebben van vliegtuiglawaai. Gekeken naar woonplaats heeft 71 procent van de bewoners die verder weg woont dan vijftig kilometer, nooit last. Vanaf dertig kilometer tot aan de luchthaven zit dat aantal rond de twintig procent. Andersom zegt 44 procent van de bewoners binnen dertig kilometer regelmatig tot dagelijks last te hebben van de landende of startende toestellen. Nog eens een derde heeft af en toe last.

 

Van de deelnemers aan het onderzoek woont vijf procent binnen een straal van tien kilometer van de luchthaven. 23 procent woont in het gebied tussen de 10 en 20 kilometer, een kwart tussen de 20 en 30 kilometer en de rest woont verder.

De grote vraag is altijd wat gehinderden doen. Het is immers mogelijk om telefonisch of via internet een klacht in te dienen bij het bewonersaanspreekpunt BAS. Dat kan gaan over een periode met veel herrie of over een specifieke vlucht.

Heeft klagen zin?

“Maar heeft klagen wel zin?” Nee, zegt een meerderheid. Een derde denkt dat het wel zinvol is en de rest weet het niet. De klagers hopen vooral dat zo maatschappijen de druk voelen om stillere toestellen in te zetten. Verder wordt veelvuldig opgemerkt dat klagers zelf ook vliegen, dat ze niet moeten zeuren of dat het wel went. „Klagen kan zinvol zijn als de overlast werkelijk de spuigaten uitloopt, maar mensen moeten niet klagen om het klagen.”

Sceptische bewoners zien het klachtensysteem vooral als een doekje voor het bloeden. „Wanneer de overheid net zo fanatiek zou optreden bij geluidsoverlast als bij die ene kilometer die te hard wordt gereden, dan is er minder reden tot klagen.” Volgens velen wordt niets met de klachten gedaan, behalve het samenvatten in een onoverzichtelijk rapportage.

Andere respondenten merken op dat wanneer de normen worden overschreden, er een nieuw meetsysteem wordt gemaakt, zodat Schiphol weer kan doorgroeien. Het oprekken van de regels wordt meerdere keren genoemd. Het vertrouwen in de overheid en Schiphol is bij deze klagers niet groot.

Bouwen

Veel respondenten merken op dat veel klagers zelf in het gebied rond de luchthaven zijn gaan wonen. Een luchthaven die er nu al een eeuw ligt, zodat je weet dat er overlast kan komen. „Hele woonwijken worden onder de vliegroutes gebouwd. Dat staat de overheid dus toe”, waarmee zij doelen op nieuwbouw in onder andere Zaandam, Haarlemmermeer en Aalsmeer.

Toch vindt een ruime meerderheid het prima wanneer op braakliggende terreinen in de dorpen rond de luchthaven wordt gebouwd. Daarmee kunnen deze dorpen leefbaar blijven. Bijna 18 procent zet de deur voor het bouwen wagenwijd open, maar ruim 52 procent wil het alleen in beperkte mate en onder strenge voorwaarden toestaan.

Een reageerder stelt voor dat bij de koop van een woning contractueel wordt vastgelegd dat je in het Schipholgebied gaat wonen en dus herrie kan verwachten. Dan mag die persoon niet meer zeuren.

Maar juist om nieuwe problemen te voorkomen, wil bijna een kwart dat er een totaal verbod op woningbouw in de nabijheid van de luchthaven komt.

Jammer

Schipholdirecteur Jos Nijhuis vindt het jammer dat veel lezers menen dat klagen over geluidsoverlast geen zin heeft. „Klagen houdt ons scherp. We laten ons niet leiden door veelklagers, maar wanneer er opeens veel klachten uit een wijk komen, gaan we daar zeker mee aan de slag. Is er iets aan te doen of moeten we veranderingen beter uitleggen?”

reacties

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.