+31 (0)6 8160 77 19 info@mirantes.nl Lid

Meer flitsen in 30 kilometerzones

Meer flitsen in 30 kilometerzones
17
feb

Er moet meer worden geflitst in 30 kilometerzones. Bovendien moeten die straten beter worden ingericht om de snelheid er uit te halen. Dat blijkt uit de enquête die Regiopeil.nl (het online panel van de krant) heeft gehouden over snelheidscontroles. Er deden 2950 panelleden mee.

Tekst: Rien Floris en Frans van den Berg, NHD-artikel

Van de ondervraagden vindt 66 procent dat er te weinig controles zijn in de 30 kilometerzones en 61 procent meent dat de straat beter moet worden ingericht.

Maar willen we dan allemaal een flitser in de eigen straat? 44% zegt ja. Mensen die in een autoluwe straat wonen, vinden dat natuurlijk niet nodig. Maar onder bewoners van een 30 kilometerzone wil de helft meer snelheidscontroles. Van alle respondenten die in de bebouwde kom wonen, wil 42 procent meer snelheidscontroles in de eigen straat.

Bijna de helft van de deelnemers aan de peiling (totaal 2950) woont zelf in een 30 kilometerzone. Als we alleen hen aan het woord laten, dan vindt zelfs driekwart dat er te weinig controles zijn. Opvallend omdat de politie merkt dat de buurtbewoners vaak zelf het hardst rijden omdat ze de omgeving het beste kennen.
Burgers willen best snelheidscontroles en goede handhaving blijkt uit de peiling, maar dan waar het nodig is: in 30 en 50 km gebieden. Dat zegt Jorrik van Wonderen van Regiopeil.nl over de opiniepeiling.  Bijna de helft van de ondervraagden woont in een 30 kilometer zone. ,,Bijna driekwart wil juist daar handhaving en dat het als 30 kilometerzone wordt ingericht. Vaak wil de politie niet controleren in dat soort gebieden omdat de straat volgens hen niet is ingericht als 30 km gebied en de gemeenten verzuimen het als zodanig in te richten.”

Mannen rijden harder en krijgen meer boetes

Vrouwen zijn betere automobilisten die minder boetes scoren en minder hard rijden. Mannen rijden harder, krijgen meer bekeuringen én ze leren er niets van. Van de deelnemers aan deze enquête rijden er aanzienlijk meer mannen (95 procent) dan vrouwen (87 procent) zelf in een auto. Maar voor dit onderdeel werden de vragen alleen gesteld aan autorijders. Onder de mannen zegt 80 procent wel eens te hard te rijden en onder de vrouwen is dat 74 procent. Bij de mannen liep afgelopen jaar 33 procent tegen een bon op en onder de vrouwen 17 procent.

 

50 euro het meest voorkomende boetebedrag

Het meest voorkomende boetebedrag dat onze hardrijders (653 van de 2.950 deelnemers) moesten aftikken, is 50 euro. Vijf procent scoorde boetes hoger dan 200 euro. Gemiddeld werd er door de hardrijders een boetebedrag van 71 euro overgemaakt naar het Centraal Justitieel Incasso Bureau. De mannen zijn hardleers. Daar zegt slechts 42% procent dat een bekeuring effect heeft op hun rijgedrag. Onder de vrouwen trekt 58 procent zich wel iets aan van een bon.

Meer controleren in 30-zones

Hoe langzamer er mag worden  gereden in een straat, hoe meer er bekeurd mag worden vinden de deelnemers aan de enquête. Het aantal snelheidscontroles mag vooral omhoog in de dertig kilometer zones (66 procent van de respondenten). Maar ook op provinciale 80 kilometerwegen mag wat 57 procent van de deelnemers betreft meer worden gecontroleerd. Op autosnelwegen mag het aantal controles wat 45 procent betreft omhoog; 46 procent vindt nog meer flitsers daar niet nodig.

Melkkoe

De meerderheid van de deelnemers aan de peiling vindt snelheidsbekeuringen een melkkoe van de overheid (58 procent). Of de bekeuringen te hoog zijn, is om het even. 45 procent vindt de bekeuringen niet te hoog en wat 43 procent betreft zijn de boetes wel te hoog.

Reacties van RegioPeil panelleden

,Als er te hard gereden wordt in een auto verandert deze in een moordwapen. 12 verkeersdoden per week, waarvan onze jongste dochter er 1 van was in 2014. De dader reed met meer dan 100 km door de bebouwde kom. Dit jaar krijgt hij zijn rijbewijs weer terug..’’

,,Niet bekeuren voor 3 km te hard, maar ga achter Echte Snelheidsduivels aan en bekeur die zwaar!!’’

,,Al jaren stoor ik mij dat in 30 km/u gebieden niet wordt gehandhaafd. Soms proberen mensen daar de 100 km/u te halen. Protesteren bij de gemeente is nutteloos, zoals zoveel dingen.’’

,,Alles wat met de auto te maken heeft, is in Nederland, in verhouding met andere Europese landen, veel te hoog. Dus gewoon een melkkoe van de regering! Één Europa is ook één norm!’’

,,Alleen te hard rijden op doorgaande wegen. Mijn 30-zone is een woonwijk waar het onmogelijk is harder te rijden. In het algemeen hebben gemeenten echter te veel vrijheid gekregen om wegen te ‘downgraden’ qua snelheid, terwijl aan de inrichting niks wordt veranderd.’’

,,Als ik zie hoeveel bekeuringen er worden gegeven, zijn de boetes kennelijk te laag! Er zou veel duidelijker verschil moeten zijn tussen mensen die iets te hard rijden (soms ongemerkt) en mensen die bewust veel te hard rijden.’’

,,Als je de hoogte ziet van parkeerboetes (absurd hoog), slaat die voor te hard rijden nergens op in verhouding.’’

,,Om snelheidsovertredingen terug te dringen is het puntensysteem de enige manier. Hogere boetes helpen niet. Maar iedereen is bang om zijn/haar rijbewijs kwijt te raken. En dan natuurlijk veel meer controles. De pakkans is heel erg klein. Ook een idee: elk stoplicht voorzien van een flitser.’’

,,Boetes in Nederland zijn zeer hoog (op alle gebieden). Snelheidsboetes op zich OK, maar dan inkomensafhankelijk. Een rijke BMW-rijder lacht zich een ongeluk bij een boete en gaat gewoon door, terwijl een minimumloner zowat failliet gaat (in de betreffende maand)’’

,,Boetes moeten progressief bij herhaalde overtredingen.’’

,,Als de toegestane snelheid duidelijk is aangegeven, zijn boetes voor te hard rijden noodzakelijk. Soms is het onduidelijk hoe hard je mag. Soms ook chaotisch door veel borden en druk verkeer.’’

,,Als oud-politieman heb ik in het verleden veel snelheidcontroles gehouden in Amsterdam. Onze strategie was (en zal bij de meeste politiekorpsen ook wel zijn hoop ik), niet langer dan 1 á 1,5 uur op deze zelfde locatie/straat controleren. Zeker in deze tijd waarschuwt men elkaar. Daarbij juist ook 30km straten meenemen.’’

“30 km zones een goed systeem, maar er is geen handhaving. Op de twiskeweg rijden ze vaak 80 of nog harder.Daar heb ik de wijk agent op aangesproken,maar dat lost niet zoveel op.”

“In een 30 KM-zone is totaal geen controle door de politie met als argument dat de inrichting van de weg ervoor moet zorgen dat je niet harder dan 30 kan rijden. Merkwaardig, want aan een 50 KM weg wordt die eis niet gesteld, evenmin als aan een 80 KM weg, of een snelweg. Je kan dus effectief zo hard rijden als je wil door een 30 KM zone.”

Veilig Verkeer Nederland VVN vindt het ook belangrijk om in 30 kilometer zones te handhaven. „Daar is veel gevaar voor voetgangers en fietsers. Een remweg van 50 kilometer per uur is zoveel langer als die van 30 kilometer per uur, dat het belangrijk is dat mensen zich er aan houden. Wanneer daar vaker op gecontroleerd wordt zullen mensen hier rekening mee houden”, denkt José de Jong van de vereniging.De vereniging heeft maar liefst tien buurtacties lopen, zoals snelheidsmetingen, onderzoeken, veilige schoolsituaties en remwegdemonstraties. „Daarmee hopen we dat bestuurders in 30 kilometer gebieden hun gedrag gaan aanpassen. Het blijkt heel vaak dat bewoners uit de eigen buurt daar te hard rijden. Door hen door kinderen of buurtbewoners daarop aan te spreken op een vriendelijke manier wijzen we ze erop”, zet woordvoerster José de Jong de strategie uiteen.

Meldingen

Op de website van VVN kunnen bewoners ook meldingen doen van onveilige situaties. De melders krijgen dan advies van VVN, kunnen medestanders zoeken en actie ondernemen richting bij voorbeeld de buurtbewoners of de gemeente. Op de kaart op de site van VVN kan iedereen al zien welke meldingen zijn gedaan. In Leiden staat de teller op 15, Katwijk 17, Naarden 21, Hilversum 10, Haarlem 10, Beverwijk 30, Volendam 58, Alkmaar 50 en Julianadorp 4. Het gaat om meldingen van gevaarlijke wegen, fietspaden, maar ook hardrijders bij scholen of fout parkeerders.Volgens Van Wonderen kan controle in de 30 kilometerzones wel degelijk. ,,In Prinsenbeek in Breda wordt drie maal per jaar in die zones heel planmatig gecontroleerd en met succes. De hoogste baas van het regionaal veiligheidsoverleg daar staat er achter, waardoor het gewoon wordt gedaan. Ik denk dat het belangrijk is voor de overheid om goed te luisteren naar de burger en een goede samenwerking te realiseren tussen tussen wijkagent, gemeente of wegbeheerder en handhavingsteams.’’

Respondentkenmerken van de opiniepeiling

Het onderzoek is gehouden onder de panelleden van RegioPeil.nl. 3213 panelleden startten de enquête en 2950 hebben de enquête volledig ingevuld. De resultaten zijn gewogen op geslacht. Als selectievraag is eerst gevraagd of men auto rijdt. 93% van de respondenten rijdt auto. Aan de autorijders zijn vragen gesteld over het eigen rijgedrag en of de bestuurder al dan niet bekeurd is in de afgelopen 12 maanden. De stellingen over handhaving/controle zijn aan de gehele steekproef voorgelegd (aan zowel de autorijders als de 7% niet-autorijders). 48% van de respondenten is woonachtig in een 30-zone. 41% woont in een 50km/u gebied en 7% in een autoluwe straat.

Ik woon:

De artikelen in het NHD

Mannen rijden harder en ze krijgen meer boetes

Burgers willen best meer snelheidscontroles

Lezers reageren massaal op enquête over snelheidscontroles 

VID: flitsers beter verstoppen

Flits ik heb je! Maar flitser Peter houdt van fair play

Dit zijn dé flitshotspots van Nederland

 

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.