+31 (0)6 8160 77 19 info@mirantes.nl Lid

Waardering voor jonge managers

Waardering voor jonge managers
14
jan

Organisaties hebben een antenne voor jong talent. High potentials, heten ze al snel, en al op jonge leeftijd wordt hen de verantwoordelijkheid voor een afdeling toevertrouwd. Hoe is dat, als je chef net zo jong is als je eigen kinderen? Of om leiding te geven aan iemand die je vader of moeder had kunnen zijn? 

Waardering voor jonge managers

Pakken juniors het net zo goed of misschien wel beter aan dan de seniors? Ja, over het algemeen is de waardering voor hun rol groot, zoals onder andere blijkt uit onze RegioPeil enquête onder 243 respondenten over dit onderwerp  Voor de meeste panelleden is karakter trouwens bepalender dan leeftijd. Ook leuk: een jonge manager houdt je jong, stelt 58 procent van de enquêtedeelnemers.

Tekst: Durk Geertsma, bron: regionale dagbladen

Een jonge leidinggevende houdt je zelf ook jong.

De panelleden van Regiopeil vormen een mooie doorsnede van werkend Nederland. 54 procent mannen, 46 procent vrouwen. Het accent ligt op beroepen in de zorg, de overheid, zakelijke dienstverlening en het onderwijs. 84 procent werkt nog, de overigen niet of niet meer.

We legden een reeks vragen en stellingen voor om te weten te komen hoe op de werkvloer wordt gedacht over jonge managers. Jongeren die binnen het bedrijfsleven snelle stappen zetten in hun carrière of net van de universiteit of hogeschool komen.

‘Karakter chef bepaalt meer dan leeftijd’

Jongeren die ten opzichte van hun omgeving al snel uitblinken, maar waarvan de boekenwijsheid in het begin ongetwijfeld groter is dan hun praktijkervaring. Enquêtedeelnemers die ervaring hebben met jonge managers, signaleren dat zij in ruim de helft van de gevallen hun aanpak baseren op schoolboeken, niet op bedrijfs- of levenservaring. Maar dat hoeft helemaal niet erg te zijn. Eveneens 55 procent is namelijk van oordeel dat jonge managers voldoende vaardigheden in huis hebben om hun oudere medewerkers aan te sturen.

De aanpak van jonge managers is meer boekenwijsheid dan praktijkervaring.

Jonge managers hebben niet voldoende vaardigheden om hun oudere medewerkers goed aan te sturen.

Eigenschappen

Interessant maar tegelijkertijd is het lastig dat enquêtedeelnemers in toelichting op hun keuze dezelfde goede of minder gunstige eigenschappen terugzien in de aanpak van zowel jongere als oudere leidinggevenden. ‘Bij de oudere leidinggevende was er geen discussie over de uitvoering van een klus. ‘Zijn wil was wet’, schrijft iemand en ook wordt geconstateerd dat oudere chefs nogal eens blijven hangen in oud gedrag. ‘De oudere leidinggevende was uitgeblust en chagrijnig.’ ‘Mijn oudere leidinggevende had een ouderwetse, directieve stijl van leiding geven, de jongere coacht en begeleidt meer.’ Of in andere bewoordingen: ‘Jongeren sturen minder vanuit een hiërarchisch standpunt.’

Het tegenovergestelde wordt ook beweerd: ‘Een oudere geeft advies, een jongere staat op zijn strepen.’ ‘Een jongere is meer van de snelle winst dan voor een duurzamere oplossing.’ En meer daarvan: ‘Jongeren zijn losser in de omgang. Ouderen stijver, die hebben meer behoefte aan vastleggen.’ ‘Een oudere leidinggevende is socialer en ruimdenkender.’ ‘Een jonge leidinggevende heeft vaak de ambitie om nog verder te groeien en stelt daardoor onmogelijke eisen aan de mensen onder hem/haar.’

Ook een boeiende ontwikkeling op de werkvloer: ‘Sinds twee jaar werken we in zelfsturende teams met nieuwe leidinggevenden. Dat is een heel andere werkwijze. De jongere leidinggevende is relaxt.’ En ook zo kan het: ‘Ik heb nu een leidinggevende die ouder is dan ik en die de middenweg bewandelt. Overleg als het kan maar duidelijk laten merken als iets moet. Wel duidelijk!’

Ongemakkelijk

Gelukkig leidt leeftijdsverschil tussen een jonge manager en een wat oudere werknemer beperkt tot ongemakkelijke situaties. Slechts één op de vijf werknemers is het eens met onze stelling dat het lastig is kritiek te accepteren van iemand die de leeftijd heeft dat hij of zij je kind had kunnen zijn.

Ik vind het lastig om kritiek te accepteren van iemand die de leeftijd heeft dat hij/zij mijn kind had kunnen zijn.

In overgrote meerderheid (70 procent) vinden panelleden de leeftijd van hun chef eigenlijk helemaal niet belangrijk. Veel bepalender voor de acceptatie van zo iemand als je baas en voor het werkplezier op een afdeling is het karakter van een chef. Is zijn manier van leidinggeven, de behoefte om te sturen of een aangename werksfeer te creëren. En om individueel de ruimte te geven zich te ontplooien. Veel deelnemers aan de enquête kunnen het van twee kanten beoordelen, want menigeen geeft aan zelf een leidinggevende positie te hebben (gehad). Of het ongemakkelijk is om leiding te geven aan medewerkers die (flink) ouder zijn dan jijzelf? Welnee, antwoorden twee op de drie. De derde vindt het wél ongemakkelijk.

Is/was het ongemakkelijk om leiding te geven aan collega’s die (veel) ouder zijn dan u?  

Merkbare verschillen

Ook interessant is om te weten of het idee leeft dat oudere werknemers minder behoefte hebben aan een leidinggevende. Dat bracht ons tot de stelling: De toegevoegde waarde van een jonge leidinggevende is minimaal. Daar denken zes op de tien deelnemers toch heel anders over; die toegevoegde waarde is er wel degelijk. Twee op de tien heeft er geen mening over, de rest miskent de invloed van jeugdige leeftijd op beslissingen op de werkvloer.

Oudere werknemers hebben minder behoefte aan leiding. De toegevoegde waarde van een jongere leidinggevende is minimaal.

Merkbare verschillen tussen seniors en junioren, die willen we natuurlijk ook weten. Daarover drie stellingen:

Is een jonge leidinggevende veel afstandelijker dan een oudere chef? Ja, zegt 24 procent.

Een jonge leidinggevende is veel afstandelijker dan een senior leidinggevende.

Communiceert een jonge leidinggevende onpersoonlijker door vaker sociale media te gebruiken? Ja, vindt 49 procent.

Een jonge leidinggevende communiceert minder persoonlijk (via e-mail, whatsapp en social media) dan een senior leidinggevende.

Houdt een jonge leidinggevende je zelf ook jong? Ja, zegt 58 procent. Zo bezien, gun je iedereen een jonge leider.

 

Jonge managers zijn vaak goede samenwerkers

‘Jongeren sturen minder vanuit een hiërarchisch standpunt’

De conclusie dat jonge managers het goed doen, is in lijn met onderzoek dat hierover drie jaar geleden in Nederland en België is gehouden door Instituut Gak in Hilversum en de Katholieke Universiteit Leuven in België.

Jonge chefs tussen 20 en 34 jaar scoren op alle vlakken hoger dan hun oudere collega-leidinggevenden. Jonge leidinggevenden overleggen meer, beslissen samen. Ze communiceren duidelijker, zoals over hun toekomstvisie. Ze hebben verse herinneringen aan een wellicht mindere stijl van leidinggeven die zij zelf meemaakten en hebben de drive om het anders, beter te doen. Verder ondersteunen jonge chefs hun mensen meer en kost het hen minder moeite om verantwoordelijkheden te delegeren.

Jonge managers moeten gebrek aan ervaring en inzicht niet goed maken door al te veel advies te vragen. Dat vermindert de mogelijkheid een team te beïnvloeden, concludeerden eerder onderzoekers van de Universiteit van Amsterdam. Hoe goedbedoeld ook, de status die een leidinggevende heeft moet hij of zij koesteren. Werknemers willen een beetje tegen je op kunnen kijken. Dat bereik je eerder door je waardering uit te spreken dan raad te vragen.

De leeftijd van een leidinggevende zegt helemaal niets over zijn/haar aanpak.

U heeft ervaring met een leidinggevende die jonger is (was) dan u. Hoe vindt (vond) u dat?  

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.