+31 (0)6 8160 77 19 info@mirantes.nl Lid

We passen ons makkelijk aan

We passen ons makkelijk aan
28
jan

Veranderingen op werk interessant, vindt 85 procent

De wereld verandert in hoog tempo en dat heeft grote invloed op het werk dat we doen om de kost te verdienen. We moeten werk anders doen, ander werk doen, ons nieuwe processen eigen maken, trainen, studeren, verhuizen, kortom: ons voortdurend aanpassen. Dat lukt wonderwel goed, leert de RegioPeil-enquête naar ons aanpassingsvermogen. 246 respondenten deden mee aan dit onderzoek over aanpasingsvermogen op het werk.

Tekst: Ed Brouwer

De uitkomst van de enquête maakt korte metten met het vooroordeel dat mensen gewoontedieren zijn en liever alles bij het oude houden. Voor de enquêtedeelnemers is het tegendeel waar. Driekwart vindt het juist interessant als er op het werk veranderingen komen en bijna net zo veel mensen geven aan dat zij zich gemakkelijk aan veranderingen en onzekerheden op het werk kunnen aanpassen.

Ik vind het interessant als er veranderingen op mijn werk komen.

Mensen zijn graag bereid mee te veranderen, zich aan te passen. We vroegen de deelnemers zichzelf voor hun aanpassingsvermogen een cijfer tussen 1 en 10 te geven. Het gemiddelde zit op een mooie 7,3 (AQ- Aanpassingsquotient).

De vraag of mensen denken dat zij zich gemakkelijker aanpassen dan hun collega’s, levert geen eenduidig antwoord op.
Collega’s hebben meer moeite met aanpassingen dan ikzelf.

Drie op de tien denken van wel, vier op de tien denken van niet en de rest kan dat niet zeggen. In elk geval bereidt driekwart van de werknemers zich zo goed mogelijk voor op verandering van hun werk. Vier op de vijf mensen geven aan dat de werkgever andere eisen aan hen stelt dan pakweg tien jaar geleden. Bijna de helft heeft zich laten om- of bijscholen om hun werk te behouden.

Ik bereid me zo goed mogelijk voor op toekomstige veranderingen in mijn werk.

Stelt uw werkgever nu andere eisen aan u dan pakweg tien jaar geleden? Indien u niet of niet meer werkzaam bent, neem dan uw laatste werksituatie in gedachten

Heeft u zich om uw werk te behouden ooit laten om- of bijscholen?

Noodzaak om mee te veranderen, zien veel mensen in. Maar liefst 85 procent is het eens met de stelling ’Ik vind het nodig dat ik me steeds blijf ontwikkelen’.

Hoe veranderingsgezind ook, aanpassingen op ons werk kunnen voor stress op de werkvloer zorgen. De helft van de geënquêteerden zegt daar geen last van te hebben, maar 37 procent wel en daarmee is die groep groot genoeg om extra inspanningen te leveren mensen zo goed mogelijk mee te krijgen. Veertien procent geeft aan door het werk overspannen te zijn geraakt, twaalf procent meldt een burn-out – waarvan de impact groter en het herstelproces vaak langer is.

Veranderingen op mijn werk zorgen voor stress.

Door mijn werk ben ik overspannen geraakt.

Door mijn werk heb ik een burn-out gehad.

Goede communicatie

Bij alle veranderingen is goede communicatie van wezenlijk belang. Juist daarover komt uit de enquête toch wel gemopper naar voren. Nagenoeg de helft geeft aan dat over veranderingen op het werk niet altijd goed wordt gecommuniceerd.

Zorg of misschien frustratie daarover, maakt dat bijna de helft van de enquête-deelnemers ’ja’ zegt op de vraag of zij onzekerheden over hun werk mee naar huis nemen. Een bijna even grote groep doet dat niet, dat is op zichzelf geruststellend veel.

Het kost de meesten dus weinig moeite mee te gaan in veranderingen op het werk. Maar niet iedereen wil dat en dan rest misschien maar één besluit: weggaan. Ander werk zoeken. We vroegen de deelnemers of veranderde eisen aan hun werk ooit aanleiding waren om een andere baan te zoeken. Een op de vijf zegt ’ja’. Een aanzienlijk percentage. De overige vier blijven en bewegen flexibel mee.

Zijn veranderde eisen aan uw werk ooit aanleiding geweest om een andere baan te zoeken?

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.